Register | Login 
  Friday, January 30, 2015   Do Brandpreventie  Kp Wetgeving  

Account Login 

Username:
Password:
 
Bij aanvraag voor registratie zal er een automatische mail verzonden worden ter bevestiging van uw aanvraag. Enige tijd later zal er een tweede mail verzonden worden met uw definitieve toezegging tot toegang. Wij danken u voor het begrip voor de wachttijd die ons toelaat om uw registratie als lid van de BVV na te gaan.


Access Denied 


Either you are not currently logged in, or you do not have access to view this tab within the portal.
Kinderopvang 

VO :: de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang - 6/17/2009 1:50:57 PM
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang, bl. 61988  [read more...]

Besluit van de VR de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang - 11/21/2008 9:52:23 AM
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang, bl. 61988.  [read more...]

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 - 11/16/2004 12:04:07 PM
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches  [read more...]

Besluit (2e) van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 - 11/16/2004 12:04:34 PM
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de kinderdagverblijven, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de mini-crèches  [read more...]

Berichten 

Parlementaire vraag in verband met beoordeling bouwmaterialen - 7/1/2004 9:38:10 AM
De brandweer moet vaak bij het beoordelen van een bouwplan de materialen beoordelen. Bestaat hiervoor een inventaris?  [read more...]

Brandveiligheid jeugdhuizen - 7/1/2004 9:27:54 AM
Dat de brandveiligheid in heel wat Vlaamse jeugdhuizen te wensen overlaat, is grotendeels te wijten aan het ontbreken van een uniforme reglementering. Is het dan niet aan Vlaanderen of aan de federale overheid, om zo'n reglementering uit te werken en op te leggen?  [read more...]

Parlementaire vraag in verband met aanrekening preventieadviezen - 7/1/2004 9:25:15 AM
Er zijn brandweerkorpsen die preventieve adviezen laten betalen door de aanvragers. Is deze praktijk toegelaten?  [read more...]

Parlementaire vraag in verband met afwijkingen - 7/1/2004 9:21:34 AM
Hoe verloopt de procedure tot het aanvragen van een afwijking van brandbeveiligingsnormen?  [read more...]

Verzoekschrift brandpreventie - 5/4/2004 8:24:59 PM
Lees het verzoekschrift van Arne Stoffels in verband met de totaal versnipperde brandpreventiewetgeving, en het antwoord van de politiek daarop.  [read more...]

Inventarisatie, terugwinning en verwijdering van halonen - 4/5/2004 7:36:20 AM
6 FEBRUARI 2004 - Besluit van de Vlaamse regering houdende inventarisatie, terugwinning en verwijderig van halonen - BS 09-03-2004  [read more...]

Kamerbesluit verschenen in Staatsblad van 10.12.03 blz. 58593 - 12/17/2003 10:25:14 PM
3 OKTOBER 2003 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.  [read more...]

Toelichting bij nieuw "kamerbesluit" - 12/18/2003 1:00:53 PM
Op 3 oktober 2003 keurde de Vlaamse regering een nieuw "kamerbesluit" goed. Dit nieuw besluit was nodig wegens juridische problemen rond de inhoud van het oude besluit. Het nieuwe besluit bevat twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude. Nieuw is dat een kamer minimaal 12 m2 groot moet zijn om verhuurd te mogen worden (8 m2 indien het om een studentenkot gaat). Voldoet een kamer niet aan deze norm, dan is het voortaan mogelijk om op basis daarvan een kamer ongeschikt te verklaren. Tweede nieuwigheid is dat de fasering van de aanvraag van het conformiteitsattest vervalt. Dit betekent dat voor alle kamers die ouder dan vijftien jaar zijn, zo'n attest kan worden aangevraagd. Een conformiteitsattest is een bewijs dat de woning conform de normen in van het Kamerdecreet wordt verhuurd. Het nieuw besluit is nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.   [read more...]

Wetgeving - 12/17/2003 10:24:41 PM
Voorlopig beperken wij ons hier naar een link op de oude site  [read more...]

Wetgeving inzake erkende kinderdagverblijven 

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 - 7/20/2004 3:52:13 PM
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen  [read more...]

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 - 7/20/2004 3:51:37 PM
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen.  [read more...]

Wetgeving inzake buitenschoolse kinderopvang 

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 - 7/20/2004 3:56:23 PM
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang.  [read more...]

Basisnormen brandveiligheid 

BASISNORMEN :: bijlage 6 - 12/24/2009 10:06:22 AM
1 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bl. 49369.  [read more...]

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:28:37 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638 

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:28:21 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638 

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:27:55 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638 

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:27:15 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638  [read more...]

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:26:50 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638  [read more...]

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:26:13 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638  [read more...]

MO Automatische branddetectieinstallaties  - 5/12/2008 3:25:44 PM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 9 APRIL 2008 Ministeriële omzendbrief. Brandvoorkoming. Automatische branddetectieinstallaties, bl. 22638  [read more...]

13 JUNI 2007 - Wijziging basisnormen - brandwerendheid - 7/19/2007 8:41:56 AM
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 13 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, bl. 38756.   [read more...]

Basisnorm brandveiligheid - 5/14/2004 2:39:01 PM
19 DECEMBER 1997. — Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen  [read more...]

Bijlagen aan de basisnorm brandveiligheid - 11/27/2003 1:00:48 AM
Bijlagen tot het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen(opgelet, groot bestand van meer dan 4 MB)  [read more...]

Aanpassingen aan de basisnormen - 11/24/2003 11:46:50 PM
4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.  [read more...]

Toelichtingen bij wijziging basisnormen - 5/14/2004 2:44:04 PM
Duiding door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de wijziging aan de basisnormen (Koninklijk Besluit van 4 april 2003).  [read more...]

Afwijkingsaanvraag - 5/14/2004 2:40:10 PM
Ondersteunend document van het Ministerie van Binnenlandse Zaken  [read more...]

Omzendschrijven i.v.m. brandwerendheid wanddoorvoeringen - 5/14/2004 2:41:18 PM
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft een omzendschrijven gestuurd aan de Provinciegouverneurs aangaande de brandwerendheid van wanddoorvoeringen.  [read more...]

Arresten Raad van State - 5/14/2004 2:41:56 PM
Arresten Raad van State in verband met vernietiging systeem erkende plaatsers brandwerende deuren.  [read more...]

Schrijnwerkersfederatie laat systeem van erkende plaatsers brandwerende deuren vernietigen - 5/14/2004 2:42:17 PM
Lees hier het persbericht van de schrijnwerkersfederatie.  [read more...]

Reactie BVV - 5/14/2004 2:42:38 PM
Reactie van BVV in verband met de vernietiging door de Raad van State van het systeem van erkende plaatsers van brandwerende deuren.  [read more...]

Ministerieel Besluit thermische isolatieproducten - 11/30/2006 10:04:28 AM
Ministerieel Besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen. De vereisten van tabel 3 van bijlage 5 van de basisnormen worden, voor de producten voor thermische isolatie die ZICHTBAAR gebruikt worden, vervangen door de vereisten van tabel 1 van bijlage II van dit besluit.  [read more...]

Omzendbrief van 14.11.2006 betreffende de Europese indeling inzake reactie bij brand... - 12/7/2006 5:18:48 PM
Omzendbrief betreffende de Europese indeling inzake reactie bij brand van een reeks thermische isolatieproducten van gebouwen  [read more...]

Bijlage bij de omzendbrief van 14.11.2006 - 12/7/2006 5:19:17 PM
Bijlage bij de omzendbrief betreffende de Europese indeling inzake reactie bij brand van een reeks van thermische isolatieproducten van gebouwen  [read more...]

Gesloten parkeergebouwen (voertuigen met LPG in ...) 

LPG-VOERTUIGEN IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES - 6/23/2007 4:42:57 PM
17 MEI 2007 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. Dit nieuwe KB is van toepassing op alle parkeergebouwen, bestaande en nieuwe, en is onmiddellijk van toepassing.  [read more...]

Copyright 2002-2009 BrandweerVereniging Vlaanderen
Powered by Brandweer Vlaanderen    Terms Of Use    Privacy Statement
Portal engine source code is copyright © 2002-2015 by DotNetNuke. All Rights Reserved